Når terapi virker, får man det bedre

Årsagen til at starte i terapi er individuel fra person til person. Nogen starter fordi de generelt er stressede, kede af det, deprimerede, ensomme eller utilfredse med livet. Andre starter fordi de er i en hård periode med sorg, krise, skilsmisse/kærestebrud, arbejdsløshed, eksamens- eller præstationsangst, eller fordi de har et helt konkret problem de gerne vil tage fat på. Det kan være i forhold til studiet/arbejdet, parforholdet, singlelivets ensomhed eller i forholdet til familie, venner eller noget helt sjette.

Terapi er kort sagt at:
– Lære sig selv og sin virkelighed bedre at kende
– Undersøge og arbejde med det man er tynget af og utilfreds med
– Blive bedre til at håndtere det der føles svært

Ovenstående virker måske elementært og en del mennesker tænker nok, at de kender sig selv ret godt i forvejen. Men selvom mange af os er reflekterende og har relativ stor selvindsigt, er vi alligevel følelsesmæssigt komplicerede og ind i mellem ude af balance. Vi består af mange forskellige sider og lag, som både kan være i intern modstrid og være svære at rumme og gennemskue for os selv.

Det er ingen tvivl om, at terapien kan hjælpe til at lære os en masse om os selv. Den kan virkelig bidrage til at skabe forandringer i noget, der virker fastlåst og umuligt at ændre. Når terapi virker, får man det bedre. Så enkelt kan det siges.

Spørgsmålet er så: Hvad skal der til for at terapi virker?
– og vil det virke for dig?
Læs videre på siden “At gå i terapi” hvis du er interesseret i at læse mit bud på det.