Når terapi virker, får man det bedre

Årsagen til at starte i terapi er meget individuel fra person til person. Nogen starter fordi de generelt er stressede, kede af det, deprimerede, ensomme eller utilfredse med livet. Andre starter fordi de er i en periode med stress, krise, sorg eller skilsmisse/kærestebrud eller fordi de har et konkret problem de gerne vil tage fat på. Det kan være på arbejdet, i parforholdet, i singlelivets ensomhed eller i forholdet til familie, venner eller noget helt sjette.

At gå i terapi er at lære sig selv og sin virkelighed bedre at kende. Og at arbejde med det man er utilfreds med og blive bedre til at håndtere det der føles svært

Ovenstående virker måske elementært, og en del mennesker tænker nok, at de kender sig selv ret godt i forvejen. Men selvom mange af os er reflekterende og har relativ stor selvindsigt, er vi alligevel følelsesmæssigt komplicerede og ind i mellem ude af balance. Vi består af mange forskellige sider og lag, som både kan være i intern modstrid og være svære at rumme og gennemskue for os selv.

Det er helt tydeligt for mig, at terapien kan hjælpe til at lære os en masse om os selv, og virkelig kan bidrage til at skabe forandringer i noget, der virker fastlåst og umuligt at gøre noget ved. Både i mit eget liv, hos mange af dem der står mig nær og hos klienter, kan jeg se, at terapi kan noget meget værdifuldt.

Når terapi virker, får man det bedre. Så enkelt kan det siges.

Spørgsmålet er så: Hvad skal der til for at terapi virker og vil det virke for dig?

Klik her for at læse videre på siden “AT GÅ I TERAPI”

Jeg har også skrevet om temaet “At være en mand” på siden “MAND TIL MAND”